การทำนาแบบปักดำ


ขั้นตอนการทำ
1. ทำการไถนาครั้งแรกเพื่อกำจัดวัชพืช
2. ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน จึงทำการไถนาครั้งที่ 2 เพื่อทำการพรวนดิน
3. นำพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้มาทำการหว่าน รออีกประมาณ 1 เดือนก็จะได้ต้นกล้า
4. ทำการไถนาเป็นครั้งสุดท้ายและคราดอีกรอบ พอคราดเสร็จก็ปล่อยน้ำเข้านาเพื่อปักดำ
5. ถอนต้นกล้าที่โตแล้วนำไปปักดำ ก่อนปักดำควรตัดยอดของต้นกล้าออกก่อน ตัดออกประมาณ 1        ฝ่ามือ เพื่อต้นกล้าจะได้โตเร็ว
6. รอประมาณ 1 สัปดาห์ จึงทำการใส่ปุ๋ย
7. ต้องคอยดูน้ำอย่าให้น้ำลดและฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดศัตรูพืช
8. จากนั้นก็รอจนข้าวตั้งท้องประมาณ 2 เดือนจึงทำการใส่ปุ๋ยอีกครั้ง
9. รออีกประมาณ 4 เดือน ก็ทำการเก็บเกี่ยวได้เลย